WELLISAIR

Desinfecta i purifica

l'aire i les superfícies

de contaminants

Elimina fins a 99,9%*

Virus i bacteris

Olors, fongs i floridura

Al·lergògens i COVs

Wellisair

Tecnologia patentada

avalada per múltiples certificats

d'institucions independents

* Segons estudis realitzats en universitats i laboratoris independents.

Desinfectant i purificador d'aire i superfícies WELLISAIR. Elimina un 99,9% de contaminants

Wellisair és un dispositiu patentat a nivell mundial amb una tecnologia disruptiva i innovadora per a desinfectar, purificar i netejar l'aire i les superfícies amb mecanismes propis de la naturalesa.

La tecnologia Wellisair aconsegueix generar i expandir eficaçment radicals hidroxils (OH·) que mitjançant l'oxidació eliminen de manera sostenible els virus, bacteris, al·lergògens, floridura, olors i compostos orgànics volàtils (COVs) existents en un 99,9%.

L'excel·lent capacitat de descontaminació de l'aire i superfícies fa que el camp d'aplicació del dispositiu Wellisair sigui molt extens i divers.


¿Com funciona Wellisair?Fàcil control i disseny compacte


Tecnologia

Innovadora i disuptiva tecnologia patentada que genera i expandeix eficaçment radicals hidroxils (OH·) que, mitjançant Processos d'Oxidació Avançats (POA):


  • Inhibeixen fins a un 99,9% de microorganismes patògens (virus i bacteris), segons estudis en laboratoris e universitats independents
  • Milloren la qualitat de l'aire reduint els compostos orgànics volàtils (COV) i les partícules PM en suspensió
  • Eliminen les olors

El radical hidroxil (OH·) és l'oxidant natural més important en la química troposfèrica. És vital en l'eliminació de gasos d'efecte d'hivernacle com el diòxid de carboni i el metà.


Wellisair és una tecnologia que genera una producció constant de radicals hidroxils (OH·) i compleix amb els límits d'exposició contra agents químics adoptats per l'Institut Nacional de Seguretat i Salut INSS (test en laboratoris independents validen emissions d'ozó <0,05ppm i peròxid d’hidrogen <1ppm).

Sense Wellisair
Amb Wellisair


Virus

La tecnologia Wellisair ha estat provada amb eficàcia en diversos virus amb diferents característiques i en ambients humits i secs.


Totes les proves indiquen una eficàcia entre el 92-99% d'eliminació en les superfícies (en l'aire serà més eficient), segons els resultats obtinguts en el virus Virus Respiratori Sincitial (VRS), Rotavirus o Coxsackievirus (mà-boca-peu).


Eliminació de diferents virus en presència del Wellisair tant en ambients humits com secs. Proves en laboratoris d'una prestigiosa universitat internacional.

COVID-19


El Virus Respiratori Sincitial (VRS) té una estructura morfològica similar al coronavirus, com la membrana lipídica i les projeccions glucoproteiques


Les reaccions d'oxidació (oxidació lipídica i oxidació proteica) que es donen en el VRS són les mateixes que haurien de tenir en el COVID-19, pro el que l'eficàcia d'eliminació enfront del coronavirus hauria de ser molt semblant, al voltant del 92-99%.Bacteris

Les reaccions oxidants causades pels radicals hidroxils (OH·) de Wellisair travessen les membranes dels bacteris modificant la seva estructura morfològica fins a arribar a la seva informació genètica de manera que aquests danys irreversibles maten i fan desaparèixer el bacteri.


Per a determinar l'efectivitat es realització proves amb bacteris Gram "+" i "-", tant en superfícies com en l'aire.


Resultats amb una reducció demostrada amb èxit en els següents bacteris:

  • Bacillus subtilis
  • Staphylococcus aureus
  • Staphylococcus aureus resistent MRSA
  • Pseydomonas aeruginosa
  • Salmonella
  • Klebsiella
  • Escherichia coli
isminució de la concentració d'unitats formadores de plaques de diferents virus per mil·lilitre (PFU/ml) en superfície. Proves en laboratoris internacionals.


Qualitat del aire

La tecnologia oxidativa de Wellisair permet canviar l'estructura de qualsevol compost orgànic volàtil (COV) per a transformar-lo en gasos inerts i inofensius o en compostos solubles en aigua. A més, atrapa les partícules atmosfèriques (PM) en micro-gotes d'humitat i les fa precipitar al sòl.


Diferents proves realitzades proven una reducció superior al 93% de COVs i partícules garantint una millora de la qualitat de l'aire.


Sense Wellisair
Amb Wellisair
COVs i partícules atmosfèriques presents després de 30 min de cremar una barra d'encens (ug/m3). Proves en laboratoris d'una prestigiosa universitat internacional.

Olors

Un ambient agradable ha de fer bona olor o ser inoloro. Gràcies a la degradació produïda pels radicals hidroxils (OH·) es produeix l'eliminació de gran part d'aquestes olors a les poques hores de expisición a Wellisair.


Els resultats obtinguts contra els 3 principals indicadors per a l'eliminació d'olors garanteixen que la tecnologia oxidant és perfecta per a la desodoració.


Test de desodoració de components orgànics volàtils. Proves en laboratoris internacionals.

Aplicacions

Sector Sanitari

Sales d'espera, quiròfans, urgències, habitacions clíniques, residències, centres de spa i bellesa

Indústria alimentària

Processaments de conserves, assecadors, sales d'especejament, sales blanques, sales de manipulació d'aliments

Conservació d'aliments

Supermercats, magatzems, cellers, sales de tast, cambres de conserva i congelació, restauració

Laboratoris

Anàlisis clíniques, assajos biològics, zones d'envasament, sales de manipulat

Veterinària

Clíniques veterinàries, centres d'animals

Edificis del sector privat

Oficines, despatxos empreses, naus industrials

Espais públics

Centres comercials, comerços, cinemes, museus, sales d'espera, gimnasos, aeroports

Escoles i guarderies

Centres educatius, guarderies, escoles, universitats, centres d'extraescolars

Mitjans de transport

Avions, trens, autocars

BLOG DE NOTÍCIES I NOVETATS SOBRE WELLISAIRVeure Notícies